اخبار

در مجمع بانک شهر اعلام شد

با توجه به عدم احراز حدنصاب سهامداران حاضر در مجمع بانک شهر، برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی 94 به زمان دیگری موکول شد.

ورود بانک شهر به بازار اصلی بورس

بانک شهر در حال انجام مقدمات لازم به منظور پذیرش نزد بازار اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

آگهی تغییرات افزایش سرمایه بانک شهر

آخرین آگهی روزنامه رسمی افزایش سرمایه بانک شهر