مراحل خرید و فروش
 

مراحل خرید و فروش

مراحل خرید سهام
1- حضور شخص خریدار (یا نماینده وی با ارائه وکالت نامه)،
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و اعلام شماره حساب بانکی ،
3- تکمیل و امضای فرم مشخصات مشتریان حقیقی ،
4- در صورت نداشتن کد بورسی دریافت کد بورس از طریق کارگزاری ،
5- واریز وجه مربوط به خرید سهام و ارائه فیش واریزی ،
6- تکمیل و امضای درخواست خرید سهام،
7- مراجعه به کارگزاری پس از گذشت دو روز کاری از زمان قطعیت انجام معامله، انجام تسویه حساب نهایی و دریافت برگه سهام.


مراحل انجام معامله توافقی
1- حضور شخص خریدار و فروشنده (یا نماینده وی با ارائه وکالت نامه و تاییدیه وکالت از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه) ،
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی، برگه سهم و اعلام شماره حساب بانکی ،
3- تکمیل و امضای فرم مشخصات مشتریان حقیقی و دریافت کد بورسی خریدار ،
4- تکمیل و امضای فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر ،
5- تکمیل و امضای درخواست خرید و فروش سهام ،
6- واریز وجه خرید سهام از جانب خریدار ،
7- مراجعه شخص خریدار به کارگزاری پس از گذشت دو روز کاری از زمان قطعیت انجام معامله، انجام تسویه حساب نهایی و دریافت برگه سهام ،
8- واریز وجه حاصل از فروش به حساب فروشنده پس از کسر هزینه های معامله (مالیات و کارمزد)بعد از سه روز کاری از زمان انجام معامله.


مراحل فروش سهام
1- حضور شخص فروشنده (یا نماینده وی با ارائه وکالت نامه و تایید وکالت از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) ،
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی، برگه سهم، و اعلام شماره حساب بانکی ،
3- تکمیل و امضای فرم مشخصات مشتریان حقیقی ،
4- تکمیل و امضای فرم درخواست تغییر کارگزار ناظر ،
5- تکمیل و امضای درخواست فروش سهام ،
6- واریز وجه حاصل از فروش به حساب فروشنده پس از کسر هزینه های معامله (مالیات و کارمزد) بعد از سه روز کاری از زمان انجام معامله.

* نشانی تالار اختصاصی معاملات بورس اوراق بهادار شرکت کارگزاری شهر: تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خ سرو شرقی - روبروی بیمارستان پارسیان - کوچه رشادت - پ 6 - ساختمان مدیریت امور سهام بانک شهر - طبقه سوم
شماره های تماس: 26762352 - 26762399             فکس: 26762346

<#f:553/>