نحوه فروش سهام
 

نحوه فروش سهام

توضیح اینکه سهامدارانی که خواستار فروش سهام خود می باشند لازم است پس از تکمیل فرم پیوست و ارائه یک نسخه از کپی شناسنامه و کارت ملی نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند.لازم است پس از کامل کردن فرم ها و الصاق مدارک لازم نسبت به ارائه آن به نماینده کاگزاری شهر مستقر در تالار اختصاصی خرید وفروش اوراق بهادار اقدام نمایند.