21 آبان 1398
12th November 2019
   
 
    • مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1388/04/14

      در تاریخ 14/04/1388 برای بررسی عملکرد دوره یکماه و 18روزه منتهی به 30/12/1387 مجمع عادی سالیانه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و کلیه صورت‌های مالی منتهی به 30/12/1387 شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد موسسه با اکثریت قاطع آراء حاضرین، مورد تائید و تصویب قرار گرفت.
      همچنین مجمع به جهت رعایت مفاد مندرج مواد قانون تجارت، 10درصد از سود سال1387را تقسیم و به علت قابل پرداخت نبودن، جزو مطالبات سهامداران منظور و الباقی را به‌عنوان سود انباشته به ترازنامه منتقل نمود.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر