21 آبان 1398
12th November 2019
   
 
    • مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1389/04/28

      در تاریخ 1389/04/28 برای بررسی عملکرد دوره یکساله منتهی به 1388/12/29 مجمع عادی سالیانه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل گردید و کلیه صورتهای مالی منتهی به 1388/12/29 شامل ترازنامه، صورت حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد بانک با اکثریت قاطع آراء حاضرین، مورد تائید و تصویب قرار گرفت.
      شایان ذکر است حسب پیشنهاد هیات‌مدیره بانک و با تصویب به اتفاق آراء حاضرین در جلسه و اعضای محترم هیات رئیسه مجمع، برای دوره مالی منتهی به 1388/12/29 ، سود قطعی به ازای هر سهم 180 ریال مورد تصویب قرار گرفت.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر