اخبار

مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر برگزار شد

مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک شهر برای رسیدگی به عملکرد دوره مالى منتهى به ١٣٩٥/١٢/٣٠این بانک روز یکشنبه 27 اسفند ماه ١٣٩٦ برگزار شد.

بانک شهر محبوب‌ترین بانک خصوصی کشور

بانک شهر بر اساس آرای مردمی به عنوان محبوب‌ترین بانک خصوصی در نظام بانکی کشور معرفی شد.

راهنمای نسخه جدید پورتال سهامداران بانک شهر

در راستای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران هم اکنون نسخه جدید پورتال سهامداران بانک شهر در دسترس عموم سهامداران گرامی می باشد.