06 تیر 1398
27th June 2019
   
 
  • سرفصل اخبار
  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
  • بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

   بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

   بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

   شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

   به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 114 سهامدار درپایان آذر ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 150 هزار و 813 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 125 هزار و 566 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
   همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت،سایپا ، بانک انصار ، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسیمان فارس وخوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.
   بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با 484 هزار و 359 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه با 302هزار و 595 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 058 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.
   بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان ،صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.
   فهرست بیست شرکت بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان آذر 1395
   فهرست بیست شرکت بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان آذر 1395
   نماد نام نماد تعداد کد سهامداری
   ذوکوثر اعتباری کوثرمرکزی (سهامی عام ) 484,359
   ذسمایه بانک سرمایه 302,595
   ذدی بانک دی (سهامی عام ) 181,058
   ذومهر بانک مهراقتصاد 177,418
   ذوقوام بانک قوامین 165,117
   ذکرمان سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان 125,994
   ذکورزی سرمایه گذاری کشاورزی ایران 111,766
   ذحکمت بانک حکمت ایرانیان 104,151
   ذزنجان صنایع پتروشیمی زنجان 92,933
   ذشستان پتروشیمی گلستان 86,237
   ذواحصا احیاءصنایع خراسان 60,261
   ذخودکفا اقتصادی وخودکفایی آزادگان 58,795
   ذسخواف سیمان مجدخواف 54,193
   ذسجام مجتمع سیمان غرب آسیا 48,714
   ذوشهر بانک شهر 48,122
   ذواحیا مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان 42,147
   ذسبزوا سیمان لارسبزوار 40,810
   ذثاصفا ساختمان اصفهان 38,835
   ذوکادو تکادو 37,928
   ذسخرم سیمان خرم آباد 35,594
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر