• طبقه بندی
  • نظرسنجی از عملکرد مدیریت امور سهام
   ردیفسوال
   1 جنسیت:
   2تحصیلات:
   3چند سال است سهامدار بانک شهر هستید؟(تاسیس بانک سال 1387 بوده است)
   4∗رضایت شما از عملکرد مدیریت امور سهام بانک شهر در موارد زیر به چه میزان است؟
   اطلاع رسانی در مورد افزایش سرمایه های بانک شهر را بیان فرمایید:
   5توضیحات:
   6اطلاع رسانی در مورد پرداخت سود سهام را بیان فرمائید:
   7توضیحات:
   8اطلاع رسانی در مورد مکان و زمان برگزاری مجامع بانک شهر را بیان فرمائید :
   9توضیحات:
   10میزان رضایت از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان امور سهام را در مراجعات حضوری شما چگونه است؟
   11توضیحات:
   12سرعت و دقت و کیفیت ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید:
   13توضیحات:
   14نحوه پاسخگویی تلفنی کارکنان امور سهام را چگونه ارزیابی می کنید:
   15توضیحات:
   16نظم و ترتیب و اصول آراستگی کارکنان و محیط کاری را چگونه ارزیابی می کنید؟
   17توضیحات:
   18میزان انطباق کلی خدمات با انتظارات شما را چگونه ارزیابی می کنید؟
   19توضیحات:
   20رعایت ادب و احترام کارکنان امور سهام با سهامداران را چگونه ارزیابی می کنید؟
   21توضیحات:
   22میزان رضایت از مدت زمان ارائه خدمات به سهامداران را چگونه ارزیابی می کنید؟
   23توضیحات:
   24وضعیت اطلاع رسانی مدیریت امور سهام در مورد کلیه خدمات سهامداری خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
   25توضیحات:
   26در دسترس بودن مکان جدید مدیریت امور سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟
   27توضیحات:
   28نحوه ارائه خدمات تالار اختصاصی معاملات بورس اوراق بهادار کارگزاری شهر مستقر در ساختمان مدیریت امور سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟
   29توضیحات:
   30نحوه ارائه خدمات شعبه سرو شرقی و نماینده آن شعبه مستقر در واحد امور سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟
   31توضیحات:
   32در پایان میزان رضایتمندی کلی خود را از مجموعه مدیریت امور سهام بانک شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
   33توضیحات:
   34لطفا سایر عواملی که در جلب رضایت شما موثر بوده و در این فرم نبوده است را به همراه نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بیان فرمائید:
   35در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و کد ملی و تلفن همراه و یا ثابت خود را جهت پیگیری و ارائه خدمات بهتر بیان نمایید:
   کد امنیتی: *
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر