03 خرداد 1401
24th May 2022
   
 
  • جدول تغییرات در تعداد سهام کارکنان شهرداری ها

   جدول تغییرات در تعداد سهام ناشی از افزایش سرمایه ها

   قابل توجه کارکنان محترم شهرداری ها:

   به طور مثال اگر یکی از کارکنان شهرداری در سال 1387 با تسهیلات ده میلیون ریالی از طریق شهرداری ها، تعداد 10،000 سهم به اقساط خریداری کرده است، در سال 1394 مالک 103،815 سهم می باشد که رشد تقریبی معادل 10/4 برابر به لحاظ تعدادی داشته است.
   شرح
   سال
   1394
   سال
   1393
   سال
   1392
   سال
   1391
   سال
   1390
   سال
   1389
   سال
   1388
   سال
   1387
   وضعیت موجودی تعداد سهام 103،815 52،665 26،666 26،666 26،666 13،333 13،333 10،000
   تغییر در تعداد سهام
   51،150
   سهام جایزه
   25،999 -- -- 13،333 -- 3،333 -
   درصد تغییر نسبت به سرمایه ماقبل 97/1% 97/5% -- -- 100% -- 33% -
   سود هر سهم - 150 ریال 140 ریال 100 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر