03 خرداد 1401
24th May 2022
   
 
  • سرمایه بانک و تغییرات آن

   تغییرات در میزان سرمایه ناشی از افزایش سرمایه ها


   در سال1387 موسسه مالی و اعتباری شهر با مجوز بانک مرکزی با سرمایه ای معادل 1،500 میلیارد ریال تاسیس و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
   در سال 1388 سرمایه تا سقف 2،000 میلیارد ریال افزایش یافت و موجب شد بانک شهر در تاریخ 21/11/1388 فعالیت خود را به عنوان یک بانک مستقل رسماً آغاز کند.
   در ادامه نیز سرمایه این بانک در سال1389 به رقم 4،000 میلیارد ریال افزایش یافت. سپس در تیرماه سال1393 رقم سرمایه بانک شهر به عدد 7،900 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
   همچنین در تیرماه سال 1394 سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به رقم 15،573 میلیارد ریال تغییر یافت.
   سهام داران اصلی بانک شهر از شهرداری تهران، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، شهرداری مشهد، شهرداری تبریز، شهرداری کرج، شهرداری شیراز، شهرداری قم، شهرداری قزوین و شهرداری اهواز تشکیل شده و همچنین عده کثیری از کارکنان واحدهای تابعه شهرداری تهران و کارکنان شهرداری های کلانشهرها و اشخاص حقیقی و حقوقی عادی در کنار سهامداران اصلی، ترکیب سهامداری بانک شهر را تشکیل داده اند.

   ارقام به میلیارد ریال می باشد.
   شرح 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سرمایه اولیه بانک 1387
   سرمایه 15573 7900 4000 4000 4000 4000 2000 1500
   درصد رشد 97/1% 97/5% -------- -------- -------- 100% 33% --------------
   محل افزایش سرمایه مازاد تجدید ارزیابی
   دارایی ها
   مطالبات و آورده نقدی -------- -------- -------- مطالبات و آورده نقدی مطالبات و آورده نقدی پذیره نویسی
   تاریخ ثبت سرمایه 94/09/08 93/04/12 -------- -------- -------- 90/04/01 88/06/01 87/11/09


بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر