03 خرداد 1401
24th May 2022
   
 
  • مبلغ سود سهام در سالهای مختلف

   جدول سود سهام بانک شهر در سال های مختلف به ازای هر سهم

   سال مالی سال مالی 1394 سال مالی 1393
   سال مالی 1392
   سال مالی 1391 سال مالی 1390 سال مالی 1389 سال مالی 1388
   مبلغ سرمایه 15573 میلیارد ریال 7900 میلیارد ریال 4000 میلیارد ریال 4000 میلیارد ریال 4000 میلیارد ریال 2000 میلیارد ریال 1500 میلیارد ریال
   تعداد سهام 15,572,840,674 7,900,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000
   مبلغ سود هر سهم --- 150 ریال 140 ریال 100 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر