09 آذر 1400
30th November 2021
   
 
  • آموزش الگوهای نمودار شمعی : ابر پوششی سیاه

   ابر پوششی سیاه (Dark Cloud Cover ) الگوی بازگشتی کاهشی است و نشان از کاهش ارزش سهام در روزهای معاملاتی آتی دارد.
   ابر پوششی سیاه-بانک شهر
   یک شمع بلند سیاه رنگ که مانند ابری سیاه یک شمع سفید رنگ را پوشانده است. قیمت پایانی ابر سیاه باید : در بازه قیمتی شمع قبلی باشد و زیر حد فاصل قیمت پایانی و میانگین قیمت پایانی و بازگشایی روز قبل باشد.
   مثال: نمودار تغییرات ارزش سهام وبصادر اوایل آذر
   http://elniaz.com/bourse92
   ابر پوششی سیاه 1-بانک شهر
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر