09 آذر 1400
30th November 2021
   
 
  • آموزش الگوهای نمودار شمعی : 2 - بچه سر راهی

   الگوی بچه سر راهی یا (Abandoned Baby ) دو نوع افزایشی و کاهشی دارد ونشانه تغییر مسیر روند است. نمودار از سه شمع تشکیل شده است که وسطی دوجی است یعنی بدون بدنه یا بدنه بسیار کوچک است ( قیمت بازگشایی برابر با قیمت پایانی است) و در دو سمت دو شمع بلند با رنگهای متفاوت قرار دارند.
   الگوی بچه سر راهی-بانک شهر
   مشخصات الگو در نوع افزایشی:
   1- ارزش سهام کاهش داشته و به یک شمع سیاه بلند رسیده است.
   2- شمع دوم دوجی است و در پایین شمع اول با یک فاصله قرار گرفته است.
   3- شمع سوم بلند و با بدنه سفید است و با یک فاصله بالای دوجی قرار گرفته است.
   در این حالت الگوی بچه سر راهی افزایشی تشکیل و پیش بینی میشود کاهش ارزش سهام خاتمه یافته و سهام آغاز به افزایش نماید.
   مشخصات الگو در نوع کاهشی:
   1- ارزش سهام افزایشی بوده است و به یک شمع سفید بلند رسیده است.
   الگوی بچه سر راهی2-بانک شهر
   2- شمع دوم دوجی است و در بالای شمع اول با یک فاصله قرار گرفته است.
   3- شمع سوم سیاه وبلند است و با یک فاصله پایین دوجی قرار گرفته است
   http://elniaz.com/bourse.
   در این حالت الگوی بچه سر راهی کاهشی تشکیل و پیش بینی میشود افزایش ارزش سهام خاتمه یافته و سهام آغاز به ریزش نماید.
   مثال : وپاسار اواسط شهریور 92:
   الگوی بچه سر راهی 3-بانک شهر
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر