09 آذر 1400
30th November 2021
   
 
    • صندوق سرمایه گذاری مشترک

      صندوق سرمایه گذاری مشترک به زبان ساده http://www.fipiran.com/MFComparing.jsp?lan=fa لطفا قبل از مطالعه مطلب ذیل ، سایت بالا را مطالعه نمایید اغلب کارگزاری ها صندوق سرمایه گذاری مشترک دارند. همانطور که ما به طور شخصی در بورس سرمایه گذاری میکنیم و سبد تشکیل میدهیم، صندوق های سرمایه گذاری مشترک هم همین کار را انجام میدهند. اما به دلیل برخورداری از تیم کارشناسان حرفه ای جهت مدیریت سبد از اعتبار بیشتری برخوردارند. در سال 1391 طبق آمار موجود کمترین بازده صندوق ها 25 درصد بوده و 99 درصد صندوق ها بازدهی بالاتر از 40 درصد داشته اند که در مقایسه با سود بانکی 20 درصدی مشاهده می شود که دارای مزیت است. جالب تر اینکه بیش از نیمی از صندوق ها در همین سال بالای 100 درصد بازدهی داشته اند. و نزدیک به هفت صندوق بازدهی بالاتر از 200 درصد داشته اند. نکته: سود صندوق زمان فروش سهام صندوق به شما تعلق می گیرد.همانگونه که در بورس هنگام فروش سهم بازدهی مد نظر را دریافت میکنید. چگونه بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک را پیدا کنیم؟ لطفا سایت بالا را باز نمایید. 1- روی ستون ماه اخیر کلیک کنید (به ترتیب بیشترین بازدهی صندوق ها را نشان خواهد داد) 2- ده صندوق اول در نظر بگیرید 3- سپس روی ستون سه ماه اخیر کلیک نموده و ده صندوق اول آن انتخاب کنید 4- همینطور شش ماه اخیر و بعد یکسال اخیر 5- ببینید نام کدام صندوق ها در چهار ستون ذکر شده در بین صندوقهای یک تا دهم می باشد. 6- لطفا از وبسایت صندوق دیدن نمایید. 7- سپس با توجه به بودجه خود تصمیم به خرید سهام صندوق نمایید نکته: می توانید سبدی از صندوق ها تشکیل دهید. مثلا سبدی از سه صندوق برتر شیوه خرید سهام صندوق: می بایست حداقل ده سهم خریداری شود. دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری ١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق ٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار فرم پذیره نویسی درخواست صدور واحد سرمایه گذاری رسید پذیره نویسی اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری گواهی سرمایه گذاری عادی گواهی سرمایه گذاری ممتاز دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری ١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری ٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال روز پس از ارایه درخواست ابطال محاسبه می شود. هزینه ثابت ابطال هرگواهی سرمایه گذاری null ریال است. هزینه متغیر ابطال بر اساس فاصله زمانی تاریخ ابطال با تاریخ صدور به شرح جدول ذیل می باشد : بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از ٧ روز از تاریخ صدور ٥ % قیمت ابطال بین ٧ تا ١٥ روز از تاریخ صدور ٤ % قیمت ابطال بین ١٥ تا ٣٠ روز از تاریخ صدور ٣ % قیمت ابطال بین ٣٠ تا ٦٠ روز از تاریخ صدور ٢ % قیمت ابطال بین ٦٠ تا ٩٠ روز از تاریخ صدور ١ % قیمت ابطال فروش سهام صندوق بعد از سه ماه شامل کارمزد نمی شود
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر