09 آذر 1400
30th November 2021
   
 
  • آشنایی با دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران

   دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در 61 ماده، 20 تبصره و 5 پیوست تصویب و منتشر شده است
   دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در اجرای ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 3/4/1386 هیئت محترم وزیران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ 1/10/86، در 61 ماده، 21 تبصره و 5 پیوست، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
   بخش دوم: هیئت پذیرش
   ماده 2- هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:
   1. رئیس هیئت مدیره سازمان یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی وی؛
   2. رئیس هیئت مدیره بورس یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی وی؛
   3. یک نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره سازمان؛
   4. یک‌نفر متخصص حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛
   5. یک نفر متخصص‌حسابداری، حسابرسی یا مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛
   6. مدیر عامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وی.
   تبصره (1): رئیس هیئت‌مدیره سازمان یا نماینده وی، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.
   تبصره (2): مدت عضویت اشخاص بندهای 3 تا 5 این ماده در هر دوره 2 سال می‌باشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دوره متوالی بلامانع است.
   تبصره (3): اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دوره تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دوره تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.
   تبصره (4): هیئت پذیرش می‌تواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت‌های متقاضی پذیرش برای حضور در جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.
   ماده 3- جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آنهاست، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نماینده وی باشد، معتبر خواهد بود.
   فصل دوم - شرایط پذیرش اوراق بهادار
   بخش اول: بازارها
   ماده 4- بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، بایستی تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه نماید.
   بخش دوم: پذیرش سهام عادی
   الف- شرایط عمومی
   ماده 5- سهام عادی برای پذیرش در هر یک از بازارها، باید دارای شرایط زیر باشد:
   1. نزد سازمان ثبت شده باشد.
   تبصره: عدم ثبت سهام عادی نزد سازمان، مانع از قبول درخواست پذیرش آن توسط بورس نمی‌باشد. لیکن درج در فهرست نرخ‌های بورس قبل از ثبت آن نزد سازمان امکان‌پذیر نخواهدبود.
   1. محدودیت قانونی مؤثر برای نقل‌وانتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
   2. با نام و دارای حق رأی باشد.
   3. تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.
   ب- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول
   ماده 6- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول، باید دارای شرایط زیر باشد:
   1. سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
   2. تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.
   تبصره: سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.
   1. حداقل 20درصد از سهام ثبت‌شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.
   تبصره: هر یک از موارد زیر در صورتی که مجموعاً بیشتر یا مساوی 5 درصد کل سهام شرکت باشد، جزء سهام شناور تلقی نمی‌گردد:
   الف- سهام نگه‌داری شده توسط هر یک از سهام‌‌داران،
   ب- سهام متعلق به سهام‌داران خانوادگی (اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم)،
   ج- سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم‌گروه با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم،
   1. حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.
   تبصره: هیئت پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را که در اثر ادغام یا تغییر ساختار تشکیل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌که منطبق با فعالیت فعلی آنها باشد به عنوان سابقه فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک‌سال سابقه فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.
   1. در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
   2. زیان انباشته نداشته باشد.
   3. براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضیانی که مشمول ماده 8 این دستورالعمل هستند، نسبت یادشده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می‌شود.
   4. اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوین شده باشد.
   5. سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.
   6. گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زیان، بدهی‌ها و تعهدات متقاضی نباشد.
   7. دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.
   8. به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.
   ماده 7- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مدیران متقاضی دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.
   ماده 8- چنانچه تأسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت نماید.
   ماده 9- هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.
   ج- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول
   ماده 10- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
   1. سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از یک‌صد میلیارد ریال کمتر نباشد.
   2. درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایه ثبت شده و 750 نفر نباشد.
   3. بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 20 درصد باشد.
   4. در دو دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
   د- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم
   ماده 11- متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
   1. سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.
   2. درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایه ثبت شده و 250 نفر نباشد.
   3. بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.
   4. در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
   5. حداقل دارای یک بازارگردان باشد.
   تبصره: حداکثر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار برای شرکت‌های بیش از 100 میلیارد ریال سه سال می‌باشد.
   هـ - شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها
   ماده 12- بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:
   1. حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.
   2. حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
   ماده 13- بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:
   1. حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در بازار دوم گذشته باشد.
   2. حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
   ماده 14- بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی اصلی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید.
   ماده 15- بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی فرعی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به بازار دوم منتقل نماید.
   بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت
   ماده 16- اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:
   1. اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها،
   2. اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
   ماده 17- اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبه اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبه اعتباری اوراق مشارکت متقاضی پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده‌اند استفاده نماید.
   تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبه اعتباری ندارند.
   ماده 18- ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از 100 میلیارد ریال باشد.
   ماده 19- فاصله زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.
   تبصره: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصره ماده 17، به تشخیص هیئت پذیرش می‌تواند تا شش ماه تقلیل یابد.
   ماده 20- بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس براساس رتبه اعتباری آنها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.
   ماده 21- معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینان حاصل نماید.
   فصل سوم - فرآیند پذیرش اوراق بهادار
   بخش اول: مشاور پذیرش
   ماده 22- کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده 25 این دستورالعمل، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز تکمیل مدارک در بورس ثبت گردند.
   ماده 23- صرفاً شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند مشاور پذیرش باشند.
   ماده 24- وظایف و مسئولیت‌های مشاور پذیرش به شرح زیر است:
   1. ارائه مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش؛
   2. سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش؛
   3. ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
   4. نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
   5. عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته‌شده یا ارائه مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضه کننده اوراق.
   تبصره (1): مشاور پذیرش باید کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط ناشر را بررسی و تأیید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر ناشر است.
   تبصره (2): مشاور پذیرش باید همزمان با تکمیل مدارک پذیرش و ارائه آن به بورس، کتباً طی نامه‌ای که به بورس ارائه می‌شود، تصدیق نماید که کلیه مقررات قانونی پذیرش تا زمان ارائه درخواست پذیرش به بورس، توسط ناشر رعایت گردیده است.
   تبصره (3): روابط مشاور پذیرش و ناشر و حدود وظایف و مسئولیت‌های هریک در قرارداد فی‌مابین که مطابق نمونه بورس تنظیم می‌شود پیش‌بینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال می‌شود.
   بخش دوم: ارائه مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
   ماده 25- متقاضی پذیرش باید فرم درخواست پذیرش خود را به انضمام مدارک زیر در قالب فرم‌های بورس براساس تابلوی موردنظر، از طریق مشاور پذیرش به بورس تسلیم نماید:
   1. پرسشنامه پذیرش؛
   2. امیدنامه؛
   3. رسید پرداخت حق پذیرش؛
   4. صورت‌‌های مالی سالانه مربوط به حداقل سه دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش که حداقل دو دوره آن برابر یک سال باشد، به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تشخیص بورس؛
   5. ارائه آخرین صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه؛
   6. گزارش پیش‌بینی عملکرد سال مالی جاری و آتی حسابرسی شده به همراه اظهارنظر مقبول یا بدون بندهای شرط اساسی حسابرس در خصوص اطلاعات مزبور؛
   7. گزارش هیئت مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل برای دو دوره مالی اخیر؛
   8. صورت‌جلسات مجامع عمومی برای حداقل دو سال اخیر و روزنامه‌های رسمی مربوط به آگهی آنها در صورت وجود الزام قانونی؛
   9. برنامه کسب و کار (Business Plan)، برای حداقل سه سال آینده و براساس فرم‌های بورس؛
   10. آخرین اساسنامه ثبت‌شده منطبق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مصوب هیئت مدیره سازمان، که کلیه تغییرات قبلی مصوب مجامع عمومی فوق‌العاده در آن اعمال شده باشد؛
   11. هرگونه تغییرات در اساسنامه طی دو سال مالی اخیر مندرج در روزنامه رسمی و آگهی‌های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت؛
   12. فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت، موضوع تبصره یک ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار براساس فرم‌های سازمان؛
   13. یک نسخه از آخرین مفاصاحساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات5 سال گذشته؛
   14. مصوبه‌مجمع عمومی عادی صاحبان‌سهام مبنی‌بر موافقت‌با پذیرش اوراق‌بهادار در بورس؛
   15. تأییدیه حسابرس در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان ‌باشد،
   16. آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی،
   17. سایر اطلاعات مهم به تشخیص ناشر یا درخواست هیئت پذیرش.
   تبصره: در فرم درخواست پذیرش، باید قید گردد که متقاضی با آگاهی از الزامات پذیرش و قبول تعهد به آن، درخواست خود را به بورس تسلیم نموده است.
   ماده 26- صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی متقاضی باید طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائه درخواست پذیرش و آخرین سال مالی قبل از ارائه درخواست پذیرش، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
   ماده 27- شرکت موظف است تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده، از جمله تغییرات در اساسنامه، حسابرس، مدیران، دارندگان اطلاعات نهانی، سال مالی و تغییرات سهامداران عمده در دوره بررسی درخواست پذیرش را به اطلاع بورس برساند. درغیر این‌صورت هیئت پذیرش می‌تواند براساس گزارش بورس، پذیرش اوراق بهادار متقاضی را در هر مرحله‌ای متوقف نماید.
   بخش سوم: بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار
   ماده 28- بورس حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تکمیل مدارک، گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش توسط ناشر را به انضمام مستندات مربوطه به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.
   ماده 29- هیئت پذیرش حداکثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.
   ماده 30- در صورت تأیید هیئت مدیره سازمان، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.
   ماده 31- در صورتی که درخواست متقاضی برای بار اول یا پس از اجرای رأی تجدید‌نظر هیئت مدیره سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام کلیه مراحل، امکان‌پذیر خواهد بود.
   ماده 32- پذیرش در هر یک از تابلوهای اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم، منوط به احراز تمام شرایط ذکر شده در این دستورالعمل است و هیئت پذیرش نمی‌تواند متقاضی را به صورت مشروط در بورس پذیرش نماید.
   تبصره: هیئت پذیرش می‌تواند به شرکت‌های متقاضی پذیرش جهت احراز شرایط بند 3 ماده 6، بند 2 ماده 10 یا بند 2 ماده 11، حداکثر تا 6 ماه پس از درج نام شرکت در فهرست نرخ‌ها، فرصت دهد.
   بخش چهارم: درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده
   ماده 33- درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد. در صورت عدم احراز این موارد ظرف مدت 6 ماه، پذیرش اوراق بهادار در بورس لغو می‌گردد.
   ماده 34- عرضه سهام پذیرفته شده در بورس می‌بایست حداقل 20 روز و حداکثر 3 ماه پس از تاریخ درج در فهرست‌نرخ‌های بورس، صورت پذیرد. در صورت عدم‌عرضه سهام ظرف 3 ماه، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.
   فصل چهارم - تداوم پذیرش اوراق بهادار
   ماده 35- شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده، باید اصول راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره سازمان را رعایت نموده و از تطبیق عملیات شرکت با استانداردها، اهداف شرکت و قوانین و مقررات مربوط اطمینان حاصل کند.
   ماده 36- ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط افشای اطلاعات ناشران مصوب سازمان را رعایت نماید.
   ماده 37- ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، حداکثر تا یک‌سال پس از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ‌های بورس، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شرکت واگذار نماید.
   تبصره: ناشرانی که اوراق بهادار آنها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نرخ‌های بورس درج شده‌است، حداکثر ظرف مدت 2 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل باید نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام نمایند.
   فصل پنجم - تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار
   بخش اول: تعلیق پذیرش اوراق بهادار
   ماده 38 - در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، مطابق با مواد 35 و 36 این دستورالعمل، بورس می‌تواند با رعایت حقوق سهامداران، پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را حداکثر برای مدت 3 ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق اوراق بهادار پذیرفته‌شده برای مدتی بیش از 3 ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.
   ماده 39- سازمان می‌تواند در صورت عدم ایفای وظایف ناشر مطابق مواد 35 و 36 این دستورالعمل، دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته‌شده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق موضوع این ماده، با سازمان خواهدبود.
   ماده 40- رفع تعلیق پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، منوط به رفع دلایل اعلام شده توسط سازمان، هیئت پذیرش یا بورس می‌باشد.
   تبصره (1): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر هیئت پذیرش، موضوع ماده 38 این دستورالعمل، چنانچه دلایل اعلام شده توسط هیئت پذیرش از طرف ناشر مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام می‌نماید.
   تبصره (2): در موارد تداوم تعلیق پذیرش حسب نظر سازمان، موضوع ماده 39 این دستورالعمل، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهدشد.
   بخش دوم: لغو پذیرش اوراق بهادار
   ماده 41- پذیرش اوراق بهادار به موجب هر یک از موارد زیر لغو می‌شود:
   1. عدم ایفای تعهدات ناشر در مورد افشای کامل و به موقع اطلاعات مطابق با ماده 36 این دستورالعمل، پس از گذشت 6‌ماه از تاریخ اعلام سازمان یا هیئت پذیرش مبنی بر تعلیق؛
   2. در مواردی که مطابق با بندهای 1 و 7 ماده 6، بندهای 1 و 3 ماده 10 و بندهای 1 و 3 ماده 11 و مواد 7 و 8 این دستورالعمل، شرایط تداوم پذیرش وجود نداشته باشد؛
   3. در مواردی که بیش از مدت 6 ماه، مفاد بند 3 ماده 6 یا بند 2 ماده 10 یا بند 2 ماده 11 رعایت نشده باشد؛
   4. در صورت انحلال یا ورشکستگی ناشر؛
   5. در صورتی که ناشر مشمول ماده 141 لایحه قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول ماده 141 لایحه قانون تجارت نشود؛
   6. سررسید اوراق بهادار؛
   7. عملکرد شرکت در دو دوره مالی متوالی منجر به زیان شده و نتیجه عملیات شش ماهه بعدی شرکت براساس صورت¬های مالی میان دوره¬ای حسابرسی شده با در نظر گرفتن بندهای شرط گزارش حسابرس، منتج به سود نشود؛
   8. اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی ناشر،
   9. عدم رعایت ضوابط اختصاصی پذیرش موضوع ماده 59 این دستورالعمل.
   ماده 42- در صورت وقوع هرکدام از موارد یاد شده در ماده 41، بورس ضمن ارائه گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به ناشر اعلام می‌کند. ناشر موظف است ظرف سی روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتیکه هیئت پذیرش تشخیص دهد ناشر قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می‌گیرد.
   ماده 43- هیئت پذیرش می‌تواند پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده را در دوره‌ای که به ناشر برای رفع موارد لغو مهلت داده می‌شود، به حالت تعلیق درآورد.
   ماده 44- در صورت برطرف شدن موارد لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته‌شده، ناشر موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.
   ماده 45- چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، اوراق بهادار با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ‌های بورس بطور قطعی حذف می‌شود. هیئت پذیرش می‌تواند قبل از لغو پذیرش اوراق بهادار، فرصت‌حداکثر یکسال را برای انجام معاملات آن اوراق در نظر گیرد.
   ماده 46- بورس، لغو پذیرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به ناشر و سازمان اطلاع می‌دهد. ناشر می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و ناشر لازم الاجراست.
   ماده 47- پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در بورس لغو شده‌است، پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائه درخواست و احراز شرایط پذیرش امکان‌پذیر خواهدبود.
   بخش سوم: لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر
   ماده 48- ناشر باید درخواست خود مبنی بر لغو پذیرش اوراق بهادار را که به تأیید مجمع عمومی عادی سهامداران رسیده، به همراه صورت‌جلسه امضا شده مجمع مذکور به سازمان و بورس ارسال نماید.
   ماده 49- سهامدارانی که بیش از دو سوم سهام شرکت را در اختیار دارند پس از انجام تشریفات ماده 48 و اعلام قصد خود مبنی بر جمع‌آوری سهام شرکت و خروج آن از بورس، به سازمان، بورس و عموم، می‌بایست:
   1. حداکثر تا مدت 3 ماه پس از تاریخ اعلام موضوع، حداقل 80 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را تملک نمایند.
   2. پس از گذشت مهلت فوق، طی یک دوره یک‌ماهه، حداقل 10 درصد از سهام شرکت پذیرفته شده را، مازاد بر 80 درصد بند 1 فوق، حداقل با میانگین موزون قیمت خرید دوره 3 ماهه فوق تملک نمایند.
   3. پس از سپری شدن مهلت مشخص شده در بندهای 1 و 2 فوق، طی یک دوره یک‌ماهه، تمامی سهام عرضه‌شده توسط سهامداران باقیمانده را با میانگین موزون قیمت خرید چهارماه گذشته خریداری نمایند.
   ماده 50- سهامدارانی که قصد خارج نمودن شرکت را از بورس دارند، مکلفند در پایان دوره خرید، اطلاعات مربوط به میزان مالکیت خود و خرید اوراق بهادار طی دوره پنج ماهه را به همراه تأییدیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به سازمان و بورس ارسال نمایند.
   ماده 51- هیئت پذیرش پس از احراز تکمیل فرآیند فوق، بر اساس گزارش بورس، تاریخ دقیق لغو پذیرش را به بورس و ناشر اعلام می‌کند. لغو پذیرش شرکت می‌بایست توسط بورس به سازمان و عموم اعلام گردد.
   ماده 52- اوراق بهاداری که به درخواست ناشر لغو پذیرش شده باشند تا سه سال بعد از تاریخ لغو پذیرش، قابل پذیرش مجدد در بورس نیستند.
   فصل ششم - سایر موارد
   بخش اول: کارمزدها
   ماده 53- بورس کارمزدهای زیر را از متقاضی و ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده دریافت می‌کند:
   1. کارمزد پذیرش که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارک اولیه دریافت می‌شود.
   2. کارمزد درج که سالانه براساس سرمایه پرداخت شده دریافت می‌شود.
   تبصره: متقاضی پذیرش و ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده‌، موظف است حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبه هیئت مدیره بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، پرداخت نماید.

   بخش دوم: سایر مقررات
   ماده 54- بورس مکلف است پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل حداکثر تا پایان اردیبهشت 87، نسبت به طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده موجود براساس مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.
   ماده 55- علاوه بر سهام عادی و اوراق مشارکت، پذیرش سایر اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار خارجی نیز با رعایت مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح، در بورس امکان‌پذیر می‌باشد.
   ماده 56- شرکت‌هایی که قبل از اجرای این دستورالعمل در بورس پذیرفته شده‌اند، همچنان پذیرفته‌شده در بورس تلقی می‌شوند. لیکن از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این دستورالعمل، تمام مفاد آن به جز میزان سرمایه موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 در خصوص آنها مجری است.
   تبصره: مهلت احراز شرط میزان سرمایه، موضوع بند 1 مواد 6، 10 و 11 توسط بورس پیشنهاد و به تأیید هیئت پذیرش می‌رسد.
   ماده 57- تمام ناشران و مدیران ‌آنها، مادام‌که اوراق بهادارشان در بورس پذیرفته‌شده است، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می‌باشند.
   ماده 58- در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس آیین‌نامه انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.
   ماده 59- ضوابط مشروحه زیر جزء لاینفک این دستورالعمل بوده و علاوه بر مفاد دستورالعمل رعایت آنها نیز الزامی است:
   1. شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (پیوست1)،
   2. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه (پیوست2)،
   3. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های لیزینگ (پیوست 3)،
   4. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ (پیوست 4) و
   5. شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی (پیوست5)،
   ماده 60- در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد:
   1. به پیشنهاد هیئت مدیره بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیره سازمان،
   2. به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان.
   ماده 61- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحه زیر و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد:
   1. آیین‌نامه‌شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب17/5/84 شورای‌بورس،
   2. آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در بورس اوراق بهادار مصوب 6/3/81 شورای بورس،
   3. آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام شرکت‌های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 5/12/81 شورای بورس،
   4. آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش شرکت‌های فعال در اجاره بلند مدت (لیزینگ) در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/11/82 شورای بورس،
   5. ضوابط طبقه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده و متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/6/77 شورای بورس،
   6. شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آنها خدمات انفورماتیک باشد مصوب 1/12/73 شورای بورس،
   7. شرایط پذیرش اوراق‌بهادار شرکتهای فعال در زمینه‌های خدماتی در بورس‌مصوب‌8/10/82
   8. ضوابط تعیین حق رسیدگی تقاضای پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس مصوب 17/12/77 شورای بورس،
   9. ضوابط اخذ حق درج اوراق بهادار شرکت‌های جدیدالتأسیس در بورس مصوب 2/11/75 شورای بورس،
   10. دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی‌سازی مصوب 26/9/82 شورای بورس،
   11. آیین‌نامه اجرایی هیئت پذیرش اوراق بهادار مصوب 7/6/46 شورای بورس،
   12. شرایط پذیرش اوراق مشارکت موضوع بند ب تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16/5/74 شورای بورس،
   13. شرایط پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 22/5/1380 شورای بورس،
   14. ضوابط پذیرش شرکت‌های نسل سوم در بورس مصوب 18/10/84 شورای بورس،
   15. دستورالعمل پذیرش اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم، مصوب 7/10/83 شورای بورس.
   پیوست (1): شرایط اختصاصی پذیرش سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
   ماده 1- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار بانک و مؤسسه نامیده می‌شوند، با توجه به شرایط اختصاصی زیر در بورس پذیرفته می‌شوند.
   ماده 2- بانک یا مؤسسه بایستی ضوابط و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت بانکداری را طبق تأییدیه بانک مرکزی رعایت کرده باشد.
   ماده 3- بانک یا مؤسسه باید برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک، بازارهای هدف در مورد تأمین منابع و تخصیص مصارف، رئوس سیستم‌های کنترل مدیریت، سیاست‌ها و تمهیدات پیش‌بینی شده برای مقابله با انواع خطرها (مدیریت ریسک)، ساختار سازمانی، سیستم نظارتی، ترکیب دارایی‌های مناسب، نحوه تأمین زیان‌های احتمالی و صورت‌های مالی برآوردی برای حداقل سه سال فعالیت آتی خود را ارائه نموده و متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه باشد.
   ماده 4- نقل و انتقال سهام بانک یا مؤسسه به نوعی باشد که در هیچ زمان، سهامداری با مالکیت بیش از 10 درصد سهام، نداشته باشد.
   تبصره: مالکیت بیش از 10 درصد سهام بانک یا مؤسسه موکول به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاع بورس می‌باشد.
   پیوست (2): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های بیمه
   ماده 1- سهام متعلق به دولت وشرکت‌های دولتی، در مجموع نبایستی بیش از 10 درصد سرمایه شرکت بیمه باشد.
   ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانند حداکثر تا 10 درصد سهام شرکت بیمه را در اختیار داشته باشند.
   ماده 3- شرکت بیمه نمی‌تواند بیش از پنج درصد سهام سایر شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس را خریداری نماید.
   تبصره:خریداری سهام یک شرکت بیمه پذیرفته‌شده در بورس با هدف ادغام فقط پس از ارائه برنامه ادغام توسط شرکت بیمه سرمایه‌گذار به بورس و اخذ موافقت امکان‌پذیر خواهد بود.
   ماده 4- سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه‌در سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس‌ بر اساس "آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه"مصوب شورایعالی ‌بیمه صورت خواهدپذیرفت.
   ماده 5- در زمان پذیرش، شرکت بیمه بایستی برنامه جامع عملیاتی، شامل اهداف مؤسسه، بازارهای هدف، تمهیدات بیمه اتکایی و نحوه حصول به اهداف مورد نظر را حداقل برای سه سال آینده ارائه نماید.
   پیوست (3): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های لیزینگ
   ماده 1- بایستی همواره حداقل یک سوم سهام شرکت‌، متعلق به بانک‌ها یا شرکت‌های پذیرفته شده‌ای در بورس باشد که لیزینگ به منظور اعطای تسهیلات جهت فروش محصولات آن‌ها تأسیس شده است.
   ماده 2- شرکت بایستی از نظر کفایت سرمایه و ترکیب تسهیلات داده شده، همواره در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
   پیوست (4): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ
   ماده 1- شرکت‌هایی که منابع مالی در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی نموده و عهده‌دار تجهیز و به‌کارگیری آن می‌باشند، در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:
   1. شرکت‌ سرمایه‌گذاری: شرکتی‌ که هدف آن از خرید اوراق بهادار، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نمی‌باشد.
   2. شرکت‌ هلدینگ: شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت‌ سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.
   ماده 2- مصرف منابع در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت‌های زیر انجام شده‌باشد:
   1. در هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی تخصیص یابد.
   2. این شرکت‌ها نباید بیش از 10 درصد منابع خود را به مصرف خرید سهام یک شرکت برسانند. همچنین سرمایه‌گذاری در هر شرکت نباید از 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر بیشتر باشد.
   تبصره: شرکت‌های سرمایه‌گذار موظف‌اند در صورت رساندن میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعلام نمایند.
   ماده 3- در شرکت‌های هلدینگ در هنگام پذیرش و تا زمانی که نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل 80 درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت (مجموع بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام) به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی تخصیص یافته‌باشد.
   ماده 4- خرید اموال منقول و غیرمنقول منحصراً به منظور استفاده جاری و نه به قصد فروش، در حد نیازهای متعارف بلامانع بوده و این شرکت‌ها نمی‌توانند در خرید و فروش کالا به قصد انتفاع مشارکت نمایند.
   پیوست (5): شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های استانی
   ماده 1- در خصوص شرکت‌های دولتی که مقرر گردیده سهام آنها در جریان برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق بورس واگذار شود، و همچنین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در صورت تأیید سودآوری بالقوه شرکت توسط هیئت پذیرش، رعایت شرط دوره سودآوری الزامی نیست.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر