09 آذر 1400
30th November 2021
   
 
  • سهم چیست؟


   هر شرکت سهامی به قسمت‌هایی مساوی تقسیم می‌شود که به هر یک از این قسمت‌ها یک سهم گفته می‌شود و معمولا قیمت اسمی سهم در ایران 1000 ریال است. اگربخواهیم سهام را براساس حقوق دارنده سهم طبقه بندی کنیم دو نوع سهم داریم:
   • سهام عادی
   • سهام ممتاز
   سهامداران عادی که در واقع مالکان اصلی شرکت هستند دارای حقوق و مزایایی می‌باشند که عبارتند از:
   • حق دریافت سود سهام(EPS)
   • حق رای دادن درمجامع عمومی عادی و فوق العاده
   • حق تقدم درخرید سهام جد ید
   • حق باقیمانده دارایی پس ازانحلال شرکت
   • حق اطلاع از فعالیت های شرکت
   دارندگان سهام ممتازعلاوه بر مزایای فوق الذکر در هنگام انحلال شرکت نسبت به دارندگان سهام عادی در دریافت ارزش اسمی سهام خود اولویت دارند.

   چه سهمی بخریم؟
   باید سهام مورد نظر را پس از مشورت با افراد مورد اعتماد و با مطالعه و تحلیل انتخاب کرد. سرمایه گذاران در بازار سهام علاقمندند به یکی از سه شکل زیر سرمایه گذاری کنند:
   • سرمایه گذاری کوتاه مدت یعنی سهام خاصی را می خرند و پس از 3 الی 4 ماه می فروشند.
   • سرمایه گذاری میان مدت که سهام خود را به مدت یکسال نگه می دارند و بعد تصمیم می گیرند که کدام را بفروشند و کدام را نگه دارند.
   • سرمایه گذاران بلند مدت که بیش ازیکسال سهام خود را نگه می دارند.
   البته گروهی هم هستند که هرهفته سهام قبلی را می‌فروشند و سهام جدیدی می‌خرند که اصطلاحا به نوسان گیر مشهورند.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر