03 خرداد 1401
24th May 2022
   
 
  • نحوه خرید سهام

   توضیح اینکه سهامدارانی که خواستار خرید سهام بانک شهر می باشند لازم است پس از تکمیل فرم پیوست و ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی نسبت به خرید سهام اقدام نمایند.لازم است پس از کامل کردن فرم ها و الصاق مدارک لازم نسبت به ارائه آن به نماینده کاگزاری شهر مستقر در تالار اختصاصی خرید وفروش اوراق بهادار اقدام نمایند.
   در ضمن به میزان درخواست خرید سهام بایستی مبلغ مورد نظر به شماره حساب 100787429041 بانک شهرشعبه آرژانتین بنام شرکت کارگزاری شهرواریز نمایند.و رسید بانکی به همراه فرم در خواست خرید به کارگزاری ارایه گردد.
   فایل پیوست
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر