06 آبان 1400
28th October 2021
   
 
    • مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/04/25

      همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ، مجمع عمومی فوق العاده در محل برج میلاد تشکیل و افزایش سرمایه را از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 8.000 میلیارد ریال را از محل آورده نقد و مطالبات حال شده سهامداران طی دو مرحله و ظرف مدت دو سال در اختیار هیات‌مدیره بانک قرار داد.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر