06 آبان 1400
28th October 2021
   
 
    • مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1394/04/31

      در تاریخ 1394/04/31 مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر برای رسیدگی و بررسی عملکرد دوره مالی یکساله منتهی به 1393/12/29 با حضور اکثریت سهامداران محترم تشکیل گردید و مجمع با رای اکثریت حاضرین، ضمن تائید و تصویب صورت های مالی، مبلغ 150 ریال بعنوان سود هر سهم تصویب نمود.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر