06 آبان 1400
28th October 2021
   
 
    • مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/04/31

      مجمع عمومی فوق العاده بانک شهر در تاریخ 1394/04/31 و همزمان با تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه به منظور تصمیمات اتخاذ شده در مجمع مورخ 1393/09/18 در خصوص افزایش سرمایه بانک، تشکیل گردید و مجمع ضمن تصویب به هیات مدیره تفویض اختیار نمود تا پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 7900 میلیارد ریال به مبلغ 15572 میلیارد ریال و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های بانک، اقدام نماید.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر