03 خرداد 1401
24th May 2022
   
 
  • طبقه بندی
  • نظرسنجی از عملکرد اداره امور سهام
   ردیفسوال
   1تحصیلات:
   2چند سال است سهامدار بانک شهر هستید؟(تاسیس بانک سال 1387 بوده است)
   3∗رضایت شما از عملکرد مدیریت امور سهام بانک شهر در موارد زیر به چه میزان است؟
   اطلاع رسانی در مورد افزایش سرمایه های بانک شهر را بیان فرمایید:
   4توضیحات:
   5اطلاع رسانی در مورد پرداخت سود سهام را بیان فرمائید:
   6توضیحات:
   7اطلاع رسانی در مورد مکان و زمان برگزاری مجامع بانک شهر را بیان فرمائید :
   8توضیحات:
   9میزان رضایت از نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان امور سهام را در مراجعات حضوری شما چگونه است؟
   10توضیحات:
   11سرعت و دقت و کیفیت ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید:
   12توضیحات:
   13نحوه پاسخگویی تلفنی کارکنان امور سهام را چگونه ارزیابی می کنید:
   14توضیحات:
   15نظم و ترتیب و اصول آراستگی کارکنان و محیط کاری را چگونه ارزیابی می کنید؟
   16توضیحات:
   17میزان انطباق کلی خدمات با انتظارات شما را چگونه ارزیابی می کنید؟
   18توضیحات:
   19توضیحات:
   20در پایان میزان رضایتمندی کلی خود را از مجموعه مدیریت امور سهام بانک شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
   21توضیحات:
   22لطفا سایر عواملی که در جلب رضایت شما موثر بوده و در این فرم نبوده است را به همراه نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بیان فرمائید:
   23در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و کد ملی و تلفن همراه و یا ثابت خود را جهت پیگیری و ارائه خدمات بهتر بیان نمایید:
   کد امنیتی: *
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر