03 خرداد 1401
24th May 2022
   
 
  • طبقه بندی
  • نظرسنجی از سایت اداره امور سهام
   ردیفسوال
   1نام :
   2نام خانوادگی :
   3شماره تلفن تماس :
   4سن:
   5جنسیت :
   6میزان تحصیلات:
   7این وب سایت از نظر منابع اطلاعاتی تا چه اندازه ای برای شما مفید بوده است؟
   8توضیحات:
   9نحوه و سهولت دسترسی به وب سایت چگونه است؟
   10توضیحات:
   11ارزیابی شما از نحوه اطلاع رسانی موضوعات چگونه است؟
   12توضیحات:
   13ارزیابی شما از گرافیک سایت چگونه است؟
   14توضیحات:
   15ارزیابی شما از نحوه طبقه بندی اطلاعات سایت چگونه است؟
   16توضیحات:
   17ارزیابی شما از ارتباط مطالب با تصاویر چگونه است؟
   18توضیحات:
   19به نظر شما اطلاعات مندرج در سایت تا چه حد معرف فعالیت های امور سهام بانک شهر می باشد؟
   20توضیحات:
   21کیفیت مطالب تخصصی وب سایت چگونه است؟
   22توضیحات:
   23کیفیت مطالب عمومی وب سایت چگونه است؟
   24توضیحات:
   25کیفیت بارگذاری و سرعت بالا آمدن وب سایت چگونه است؟
   26توضیحات:
   27در مجموع نظر شما در مورد این وب سایت چگونه است؟
   28توضیحات:
   29آیا نظر دیگری دارید؟(پیشنهاد، انتقاد،نقطه نظر،درخواست و غیره)
   کد امنیتی: *
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر